Hutnící a vibrační technika

Hutnící a vibrační technika

Hutnící a vibrační technika

Hladké vibrační válce

Hladké vibrační válce jsou vhodné pro hutnění živičných povrchů i zemin. Používají se především při výstavbě chodníků, parkovišť, dokončovacích pracích, opravách silnic atd. Pro usnadnění přepravy půjčujeme válce i se speciálním podvalem, na který válec sám najede.

Ježkové příkopové válce

Příkopové ježkové válce zajišťují optimální výkonnost při zhutňování soudržné zeminy v příkopech, ve výkopech pro kanalizaci a potrubí, při zhutňování navážek a samozřejmě také při pracích spojených s výstavbou komunikací. Možnost stroj řídit přes dálkové ovládání.

Vibrační pěchy

Vibrační pěchy se používají především pro hutnění ve výkopech. Díky rázovému účinku a vysoké úderové síle na malé ploše jsou vhodné i pro hutnění obtížně zhutnitelných zemin, jako jsou jíly.

Válečkové vibrační desky

Válečkové vibrační desky jsou žádanými pomocníky při hutnění dlažby. Profesionální stroje vyvinuté speciálně pro účely hutnění velkoformátové dlažby či dlažby s povrchovou úpravou. Desky při práci hladce přejíždí přes hutněný materiál. Válečky z tvrdé pryže zabraňují poškrábání povrchu hutněného materiálu malými kamínky. Válečkový systém minimalizuje riziko praskání rohů nebo hran hutněné dlažby. Dosáhnete zhutnění i podél stěn.

Reverzní vibrační desky

Hlavní výhodou reverzních vibračních desek je možnost pojezdu vřed i vzad. Lehčí desky (do 200 kg) se velmi často používají při hutnění podkladů pod zámkové dlažby. Díky možnosti pojezdu vzad a zastavení a hutnění na místě je s nimi velmi jednoduchá manipulace a nehrozí např. poničení obrubníku kolem hutněných ploch. V sortimentu půjčovny máme i těžší vibrační desky, které jsou vhodné hlavně pro hutnění větších a namáhaných ploch, jako jsou příjezdové cesty, parkoviště.

Reverzní vibrační desky 120 kg

Reverzní vibrační desky 160 kg

Reverzní vibrační desky 210 kg

Reverzní vibrační desky 300 kg

Reverzní vibrační desky 500 kg

Reverzní vibrační desky nad 500 kg

Jednosměrné / vícesměrné vibrační desky