Vaše odměna za věrnost – zákaznická karta MITOPKA

 

Našim zákazníkům nabízíme zákaznickou kartu MITOPKU.

Sbírejte razítka a ušetřete až 1 500 Kč bez DPH!

 

Zákazník půjčovny sbírá do zákaznické karty razítka za zrealizované zápůjčky. Po předložení MITOPKY za každou zápůjčku (min. 1 den) obdrží nájemce na kartičku jedno razítko. Jakmile je zaplněno všech osm polí na zákaznické kartě, vzniká zákazníkovi nárok na věrnostní bonus v maximální hodnotě 1 500 Kč bez DPH na jednu z příštích zápůjček. Zákazník si sám zvolí, kdy a na jakou zápůjčku svou odměnu využije.

Přínos pro zákazníka:

 • Bonusový pronájem stroje (limit odměny/slevy je 1 500 Kč bez DPH).
 • Karta je přenosná! Razítka můžete sbírat společně s rodinou či kolegy na všech našich pobočkách půjčovny.
 • Zákazník si vybírá, kdy a na co svou odměnu využije.
 • Platnost MITOPKY je časově neomezená.

Podmínky zákaznické karty:

 • Věrnostní bonus náleží zákazníkovi, který předloží MITOPKU s razítky na všech osmi polích.
 • Po využití odměny obsluha pobočky půjčovny zákazníkovi věrnostní kartu odebere. Při příští zápůjčce obdrží nájemce novou prázdnou MITOPKU.
 • Zákaznickou kartu lze uplatnit na našich provozovnách v Jihlavě, v Havlíčkově Brodě, ve Žďáru nad Sázavou a v Čáslavi.
 • Bonus lze čerpat jednorázově na jednu zápůjčku.
 • Nevyčerpaný limit se nepřevádí ani není možné ho vyplatit v hotovosti.
 • Zákaznická odměna se nevztahuje na nákup zboží a na objednané provedení prací.
 • Zákazník nedostává razítko do karty MITOPKY za pronájem při využití „zvýhodněné sazby“.
 • Bonusový pronájem u nájemců, kteří hradí pronájmy na faktury, je podmíněný bezproblémovou platební morálkou.
 • MITOP HB, s.r.o. si vyhrazuje právo na změny podmínek při poskytování věrnostního bonusu a právo na ukončení tohoto věrnostního programu.